Blog: Eigenaarschap van je eigen proces

 
Hoe belangrijk is het dat kinderen met betrokkenheid en eigenwaarde naar school gaan, buiten spelen, thuis zijn. hoe krijgen we kinderen die zelf meedenken aan een leerproces?
 
1 Laat kinderen zelf keuzes maken
Als een kind zelf mee mag denken waar hij aan werkt binnen het vak wat hij krijgt, of het gedrag wat het moet leren, zal hij met meer motivatie de oefeningen maken en zich verantwoordelijker voelen. bijvoorbeeld een kind en u spreken af dat het i.p.v. 10 sommen er maar 4 maakt en als hij deze goed beheerst kan hij verder naar de volgende opdracht. Of een kind mag in overleg bepalen wat zijn bedtijd is. Zo zorgen we er ook voor dat een kind wel kan laten zien wat hij kan zonder dat hij overvraagt wordt, of dwars wordt.
 
2 Maak leren in alle opzichten zichtbaar
Hoe fijn is als een kind duidelijkheid krijgt binnen het geen wat hij moet leren Leg uit wat dit leren als doel heeft welke verbanden er zijn tussen de verschillende leerdoelen. vertel ook de volgende stap, wat komt er als dit leerdoel(4 sommen, weglopen bij boosheid i.p.v. slaan) behaald zijn. de betrokkenheid van het kind wordt vergroot en het kind voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling.
 
3 Zorg voor betekenisvol plek
Hiermee willen we zeggen, kijk wat aansluit bij het kind. als de onderwerpen bij het kind interesse en nieuwsgierigheid op wekken dan zal het kind sneller aansluiten bij het leerdoel.
 
4 Creëer verantwoordelijkheid
als je kinderen verantwoordelijkheid geeft binnen hun te behalen doelen dan zal hun inzet vergroten, betrokken zijn bij het eigen leerproces geeft kinderen het gevoel dat ze een stukje controle hierdoor zullen ze dus meer hun best doen
 
5 Laat kinderen (met hulp van jou) zelf hun doelen bepalen
Eigen doelen bepalen geeft het gevoel dat je eigenaar bent van je leerproces en het doel wat bereikt moet gaat worden. het kind zal met meer zelfvertrouwen aan het werk gaan.
 
6 Ben je bewust van je eigen rol als rolmodel
Goed voorbeeld doet goed volgen. Als rolmodel kan je uitstralen dat fouten maken niet erg is, dat deze juist noodzakelijk zijn om ergens van te kunnen leren. een kind zal dit voorbeeld gedrag overnemen.
 
7 Zorg voor zelfevaluatie
Een kind die zijn eigen gedrag of proces evalueert, zal keuzes kunnen maken om iets juist hetzelfde te doen of om het op een andere manier aan te pakken.
 
8 Stel gezamenlijke regels op
opgelegde regels zullen sneller op weerstand stuiten, terwijl als je de regels samen maakt de wil om het na te leven veel groter is.
 
9 Geef feedback aan kinderen die op groei en mindset gericht zijn
Feedback geven laat het kind ervaren dat ze invloed hebben op het proces én dat ze kunnen leren van eerdere ervaringen en fouten. kinderen hebben snel de neiging te zeggen "dit kan ik niet" Daar kan je dan van maken "dit kan je nog niet" Als het kind dit hardop uitspreekt staat het open om weer verder te leren"
 
10 Heb oog voor kleine dingen
Stimuleer het kind om een onderwerp van interesse zelf te belichten, dit kan door bijvoorbeeld iets van thuis me te nemen, of een werkstuk er over te maken, of bij eigen keuze iets voor de klas er over te vertellen. een kind bij familie er centraal of alleen met opa of oma er iets over te laten vertellen of zien. een kind voelt zich gehoord en gezien. en zal meer verbinding maken met jou als rolmodel en de mensen om hun heen..